Trigger-piste

Mikä on trigger-piste (Trigger-point, TRP)?

Trigger-pisteet ovat erittäin arkoja ja ärtyisiä pisteitä lihaksessa, jotka voi tuntea ihon läpi pieninä juosteina tai ”herneinä”. Pisteiden koko, muoto ja tyyppi vaihtelee riippuen lihaksesta johon sellainen syntyy.

Lihaksen työskennellessä lihassyyt supistuvat eli lyhenevät jolloin syntyy liikettä. Trigger-piste on käytännössä lyhyeksi supistunut lihassyyn osa (kuva 1) eikä se pysty itsestään palautumaan normaaliin mittaansa. Trigger-piste aiheuttaa pisteen paikalle tai etäälle säteilykipua, lihaksessa on silloin heikentynyt voimantuotto ja siinä on alueellisesti heikentynyt aineenvaihdunta.

Trigger-piste voi olla ns. latentti tai aktiivinen. Ollessaan latentti, pisteen voi tuntea koskettamalla. Silloin se ei aiheuta säteilykipua levossa, mutta saattaa kipuilla koskettaessa. Aktiivinen trigger-piste aiheuttaa tarkan ja kovan kivun paikalliselle alueelle tai säteillen toisaalle ja kipu provosoituu pistettä painettaessa. Pisteitä on todettu esiintyvän kaikenikäisillä, myös vauvoilla.

Yleisenä esimerkkinä jännitysniskan aiheuttama trigger-piste, jossa mm. epäkäslihaksen yläosa on jatkuvasti aktivoituneena. Se aiheuttaa lihakseen huonontuneen verenkierron ja ohimolle säteilevän päänsäryn (kuva 2). Tämänkaltaisia kipuja voi syntyä missä tahansa lihaksessa ja säteilyt voivat ulottua hyvinkin etäälle varsinaisesta aiheuttajasta. Säteilyalueet ovat lihaksesta riippuen kaavamaisesti samalla alueella.

Pisteiden syntyyn vaikuttaa monet tekijät kuten stressi, kohonnut verenpaine, lihaksen liiallinen rasitus tai huonontunut ryhti (esim. skolioosi, auton ajoasennot, päätetyö, henkilölle tavanomainen ryhti, älypuhelimen käytön myötä pään ”roikottaminen”). Tiettyjen ravintoaineiden puutosten on myös havaittu vaikuttavan trigger-pisteiden tai niitä aiheuttavien tekijöiden syntyyn. Näitä ovat mm. C-, ja B12-vitamiinin, foolihapon ja raudan puutostilat.

Pisteitä voidaan käsitellä monella eri tapaa. Tapoja ovat esim. trigger-pisteiden manuaalinen käsittely, dry needling, ”spray and strech”-tekniikka ja pistokset.

Lähteet:

Niel-Asher S. 2008, The concise book of trigger point
Niel Asher Healthcare, Trigger Points Explained, Kuva 1

Kuva 1, Lyhentynyt lihassarkomeeri ja siihen syntynyt trigger-piste

Kuva 2, Trigger-pisteen heijaste