Dry needling

Dry needling eli kuivaneulotus on länsimainen hoitomuoto, joka tehdään akupunktioneuloilla. Hoito ei kuitenkaan ole akupunktiohoitoa. Suomessa kyseinen hoitomuoto on melko uusi, vaikka maailmalla sitä on tehty jo vuosikymmeniä. Siitä onkin tullut hyväksytty ja toimiva kivunhoitomuoto maailmanlaajuisesti.

Dry needling hoidossa neuloilla käsitellään suoraan trigger-pisteitä, jotka ovat lääketieteessä tunnettuja ja yleisiä myofaskiaalisten (lihas-sidekudosperäisten) kipujen aiheuttajia. Trigger-pisteet ovat herkistyneitä lihaksen osia, joissa osa lihassyistä ovat jatkuvassa lihassupistuksessa. Pisteet tuntuvat kireinä ja arkoina lihasjuosteina tai pisteinä lihaksessa. Niihin saattaa liittyä lihasheijasteita, jotka ovat kauempana varsinaisesta aiheuttajasta. Pisteiden käsittely parantaa kudoksen hapetusta, vähentää tulehdusta, parantaa verenkiertoa ja vähentää paikallista lihasjännitystä. Dry needling hoidolla vaikutetaan tarkasti kipualueeseen, vaikka se olisi syvälläkin lihaksessa. Lähes kaikilla (n. 85%:lla) pitkäaikaista kipua sairastavilla on myös myofaskiaalinen kipuoireisto.

Dry needling hoito sai alkunsa kliinisissä tutkimuksista joissa hoidettiin trigger-pisteitä injektioilla. Ajan myötä havaittiin, että varsinainen vaikutus ei johtunut injektoitavasta aineesta vaan tarkasta neulan pistoksesta pisteeseen. Hoito saikin nimensä siitä, että neulalla ei injektoida mitään kehon sisään.

 

Akupunktioneulat ovat hyvin ohuita ja ne ovat paksuudeltaan pääsääntöisesti 0,15mm - 0,35mm ja pituudeltaan 25mm - 75mm välillä. Tyypillinen ompeluneula on n. kolme kertaa paksumpi (1mm). Neulat ovat aina steriilejä, yksittäin pakattuna suojakaasuun. Neulaa käytetään siis vain kerran, jonka jälkeen se hävitetään.

DRY NEEDLING HOITOA KÄYTÄNNÖSSÄ

Epäkäslihaksen yläosan käsittelyä

Käsittely yhdelle alueelle on suhteellisen nopea. Piste etsitään palpoiden eli käsin tunnustellen ja siihen pistetään neula. Neulalla käsitellän trigger-pistettä ja siihen osuessa voidaan saada aikaiseksi lyhyt lihassyyn supistuminen eli paikallinen lihasnykäys. Kyseinen tuntemus kuvaillaan usein "hyväksi kivuksi" ja lihakseen tulee vapautunut tunne. Neulan pistosta ihon läpi ei välttämättä edes tunne. Yksittäisen hoidon aikana voidaan käsitellä useampia pisteitä ja sen yhteyteen kannattaa liittää aina hierontaa.

Videolla käsitellään piriformis-lihasta sekä pientä pakaralihasta ja videolla on hyvin havaittavissa neulan paksuus.

Dry needlingin käyttökohteet on moninaiset. Etenkin kivun hoitoon se on loistava väline ja sen hyödyistä löytyykin useita laadukkaita tutkimuksia. Se soveltuu mm.hartia- ja niskasärkyihin, olkapää- ja kyynärpääkipuihin, alaselkävaivoihin sekä jalan kiputiloihin. Sen on todettu toimivaksi erityisesti hartiavaivoihin, migreeniin, fibromyalgiaan ja se on erityisen toimiva urheilijoilla.

Ennen hoidon aloittamista potilaalta tarkastetaan aina sen soveltuvuus ja vasta-aiheet. Vasta-aiheita ovat neulakammo,  alle 15 vuoden ikä (ei välttämättä kykenevä tuntemuksien ilmaisuun), akuutti vamma, infektio tai bakteeritulehdus (imunestekierrollinen turvotus). Alle 18 vuotiaat täysi-ikäisen huoltajan suostumuksella. Tietyt sairaudet (mm. diabetes ja epilepsia) vaativat erityistä huomiota ja saattavat estää myös hoidon käytön.

Hoidossa kiinnitetään aina erityistä huomiota ihmisen anatomisiin rakenteisiin, joiden avulla hoitoa voidaan tehdä turvallisesti.

Asiakkaideni dry needling kokemuksia

caret-down caret-up caret-left caret-right
Laura

Kokeiltu dry needlingiä ennen hierontaa ja KYLLÄ, toimii! Jatkuva kiristys, pakotus ja painon tunne niska/hartioilta helpottunut olemattomiin 🙂

Niina

Arkuutta oli pari päivää hartioissa. Mutta kaiken sen arkuuden keskellä ei ollut sitä jatkuvaa kireyden ja pistelyn tunnetta tietyissä asennoissa. Suosittelen ja varmasti haluan jatkossakin kuivaneulotuksen ennen hierontaa!

Kari

Käsittelyn jälkeen ensimmäinen kerta pitkään aikaan kun en herännyt yön aikana kertaakaan hartiajomotukseen.

Tuomas

Alaselän ja jalkojen neulotuksen jälkeen pystyi istumaan autossa lähes ongelmitta jopa neljä tuntia. Normaalisti paineen tunne tulee jo 30min autolla ajamisen jälkeen.

Vesa

Tenniskyynärpään käsittelyn jälkeen kipu väheni 95% ja viikon jälkeen käsittelystä kyynärvarsi oli edelleen 85% lähtötilannetta parempi.

Sami

Etureisien neulotuksiin jälkeen sain tehdä neljä kovaa jalkatreeniä ilman minkäänlaista polvikipua.

Markus

Eipä kolmeen kuukauteen oo saanu minkäänlaista tuntumaa käsien/olkapäiden seudulle. Kyllä lihaspaineet palasi tän neulotuksen/hieronnan jälkeen.

TUTKIMUSTIETOA

Nelipäisen reisilihaksen dry needling-käsittelyn vaikutukset myofaskiaalisen kipuoireyhtymän hoidossa. Tapaustutkimus. (Anandkumar S. 2018)

Alaselkäkipuihin liittyvien trigger-pisteiden käsittely dry needling-tekniikalla: Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi. (Liu L, Huang QM, Liu QG, Thitham N, Li LH, Ma YT, Zhao JM. 2018)

Paikallisten lihasnykäysvasteiden (LTR) merkitys dry needling-käsittelyssä kaularangan myofaskiaalisia kiputiloja kokevien potilaiden hoidossa: Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. (Fernández-Carnero J, Gilarranz-de-Frutos L, León-Hernández JV, Pecos-Martin D, Alguacil-Diego I, Gallego-Izquierdo T, Martín-Pintado-Zugasti A. 2017)

Sisemmän reisilihaksen dry needling-käsittely kuntouttamisen yhteydessä eturistisiteen täydellisen repeämän ja kirurgisen korjauksen jälkeen. (Velázquez-Saornil J, Ruíz-Ruíz B, Rodríguez-Sanz D, Romero-Morales C, López-López D, Calvo-Lobo C. 2017)

Faskiakudoksen dry needling-käsittely epäspesifiin rintarankakipuun: Tapausselostus. (Anandkumar S M Sc Pt Bpt C-Ompt Cafs Cert Dnt, Manivasagam M Bpt Dyt Comt Fsr Dnp Ces. 2017)

Dry needling-käsittelyn tehokkuus kantapääkivussa: Seitsemän satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen meta-analyysi. (He C, Ma H. 2017)

Vertailu dry needling-käsittelyn ja lumehoidon vaikutuksista pystysuoran hypyn suorituskykyyn. (Bandy WD, Nelson R, Beamer L. 2017)

Vertailu dry needling-käsittelyn ja manuaalisen triggerpiste-käsittelyn vaikutuksista niskan/olkapään myofaskiakipuihin: Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. (De Meulemeester KE, Castelein B, Coppieters I, Barbe T, Cools A, Cagnie B. 2017)

Dry needling-käsittelyn vaikutukset reisilihaksen voimaan ja lonkan koukistukseen huipputason jalkapallon pelaajilla. (Haser C, Stöggl T, Kriner M, Mikoleit J, Wolfahrt B, Scherr J, Halle M, Pfab F. 2017)

Dry needling-käsittelyn hyödyt kroonisessa myofaskiakivussa kuuden viikon kuluttua hoidon päättymisestä. (Gerber LH, Sikdar S, Aredo JV, Armstrong K, Rosenberger WF, Shao H, Shah JP. 2017)

Poikittaisen vatsalihaksen lepo- ja jännityspaksuuden välittömät vaikutukset käsiteltäessä lannerangan multifidus lihaksia dry needling-hoidolla terveillä osanottajilla: Satunnaistettu kontrolloitu ristikkäistutkimus. (Puentedura EJ, Buckingham SJ, Morton D, Montoya C, Fernandez de Las Penas C. 2017)

Paikallisen lihasnykäysvasteen merkitys dry needling-hoidossa: Onko se välttämätön hyötyjen saamiseksi? (Perreault T, Dunning J, Butts R. 2017)

Dry needling-käsittelyn ja klassisen fysioterapiaohjelman vaikutusten erot kroonista alaselkäkipua sairastavien potilaiden hoidossa: Yksöissokkoutettu, satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. (Tüzün EH, Gıldır S, Angın E, Tecer BH, Dana KÖ, Malkoç M. 2017)

Lateraalisen epikondyliitin (tenniskyynärpään) dry needling-hoito: Etenevä kontrolloitu tutkimus. (Uygur E, Aktaş B, Özkut A, Erinç S, Yilmazoglu EG. 2017)

Välitöttömät vaikutukset sähköisen aktiivisuuden ja asetyylikoliinin vähenemisessä dry needling-käsittelyn jälkeen: Pilottitutkimus. (Liu QG, Liu L, Huang QM, Nguyen TT, Ma YT, Zhao JM. 2017)

Dry needling-käsittelyn sisältäminen monimuotoisen terapiaohjelmaan patellofemoraalikivun hoidossa: Satunnaistettu rinnakkaisten vertailuryhmien tutkimus. (Espí-López GV, Serra-Añó P, Vicent-Ferrando J, Sánchez-Moreno-Giner M, Arias-Buría JL, Cleland J, Fernández-de-las-Peñas C. 2017)

Neuloituksen jälkeisen kivun vähentäminen matalakuormaisella harjoittelulla dry needling-käsittelyn jälkeen olkalisäkkeen alaisessa kivussa. (Salom-Moreno J, Jiménez-Gómez L, Gómez-Ahufinger V, Palacios-Ceña M, Arias-Buría JL, Koppenhaver SL, Fernández-de-las-Peñas C. 2017)

Neulotuksen sijainnin oikeellisuuden varmistus ultraäänitutkimuksella sekä vainajalla neulotettaessa kaularangan multifidus-lihaksia. (Fernández-de-las-Peñas C, Mesa-Jiménez JA, Paredes-Mancilla JA, Koppenhaver SL, Fernández-Carnero S. 2017)

Dry needling-käsittelyn ja kortisoni-injektion erot ison sarvennoisen kipuoireyhtymän hoidossa: Satunnaistettu paremmuudettomuuskoe. (Brennan KL, Allen BC, Maldonado YM. 2017)

Fysioterapeuttien tekemä trigger-pisteiden dry needling-käsittely tuki- ja liikuntaelinsairauksiin: Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi. (Gattie E, Cleland JA, Snodgrass S. 2017)

Harjoittelu ja dry needling-hoito olkalisäkkeen alaisen kipuoireyhtymään: Satunnaistettu rinnakkaisten vertailuryhmien tutkimus. (Arias-Buría JL, Fernández-de-Las-Peñas C, Palacios-Ceña M, Koppenhaver SL, Salom-Moreno J. 2017)

Dry needling-hoidon aiheuttaman paikallisen lihasnykäysvasteen (LTR) yhteys kipuun ja lihaksen toimintaan alaselkäkipupotilailla: Näennäestutkimus. (Koppenhaver SL, Walker MJ, Rettig C, Davis J, Nelson C, Su J, Fernández-de-Las-Peñas C, Hebert JJ. 2017)

Dry needling-käsittelyn vaikutukset latentteihin trigger-pisteisiin epäspesifissä olkapääkivussa vanhemmilla aikuisilla: Satunnaistettu tutkimus. Pilottitutkimus. (Calvo-Lobo C, Pacheco-da-Costa S, Hita-Herranz E. 2017)

Vertailu runsasverihiutaleisen plasmainjektion, placebon ja dry needling-käsittelyn erojen vaikutuksista tendinopatian hoitossa: Meta-analyysi. (Tsikopoulos K, Tsikopoulos I, Simeonidis E, Papathanasiou E, Haidich AB, Anastasopoulos N, Natsis K. 2016)

Dry needling-hoidon käyttö koehenkilöillä, joilla trigger-pisteitä alaneljänneksen alueella: Systemaattinen katsaus. (Morihisa R, Eskew J, McNamara A, Young J. 2016)

Dry needling-käsittelyn vaikutukset kivun voimakkuuden vähenemisessä myofaskiaalisessa kipuoireyhtymässä. (Rodríguez-Mansilla J, González-Sánchez B, De Toro García Á, Valera-Donoso E, Garrido-Ardila EM, Jiménez-Palomares M, González López-Arza MV. 2016)

Dry needling-käsittelyn vaikutukset spastisuuteen, olkapään liikelaajuuteen, käsittelyn paineherkkyyteen aivohalvauspotilailla: Ristikkäistutkimus. (Mendigutia-Gómez A, Martín-Hernández C, Salom-Moreno J, Fernández-de-Las-Peñas C. 2016)

Etureiden lihaksien dry needling-käsittelyn vaikutukset lihaksien aktivaatioon, passiivisiin mekaanisiin ominaisuuksiin, kipuun ja liikelaajuuksiin etumaisen ristisiteen (ACL) rekonstruktion jälkeen. (Ortega-Cebrian S, Luchini N, Whiteley R. 2016)

Dry needling-käsittelyn välittömät vaikutukset multifidus-lihaksien käsittelyllä terveiden yksilöiden osalta. (Dar G, Hicks GE. 2016)

Yhdistetyn dry needling-käsittelyn ja MET-tekniikan vaikutukset trapezius-lihaksen yläosan latenttiin trigger-pisteeseen naisilla. (Yeganeh Lari A, Okhovatian F, Naimi Ss, Baghban AA. 2016)

Dry needling-käsittelyn ja SCS-tekniikan erot trapezius-lihaksen yläosan trigger-pisteisiin: Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. (Segura-Ortí E, Prades-Vergara S, Manzaneda-Piña L, Valero-Martínez R, Polo-Traverso JA. 2016)

Dry needling-käsittelyn vaikutukset SSR:een naispotilailla, joilla myofaskiaalinen kipuoireyhtymä. (Ozden AV, Alptekin HK, Esmaeilzadeh S, Cihan C, Aki S, Aksoy C, Oncu J. 2016)

Yhdistetyn dry needling-käsittelyn ja neuloihin liitetyn TENS:n välittömät ja lyhytaikaiset vaikutukset arkuuteet potilailla, joilla kroonen myofaskiaalinen niskakipu. (León-Hernández JV, Martín-Pintado-Zugasti A, Frutos LG, Alguacil-Diego IM, de la Llave-Rincón AI, Fernandez-Carnero J. 2016)

Dry needling-käsittelyn vaikutukset krooniseen epäspesifiin niskakipuun: Satunnaistettu, yksöissokkoutettu tutkimus. (Cerezo-Téllez E, Torres-Lacomba M, Fuentes-Gallardo I, Perez-Muñoz M, Mayoral-Del-Moral O, Lluch-Girbés E, Prieto-Valiente L, Falla D. 2016)

Vertailu dry needling-käsittelyn ja HPPTUS:n (high-power pain threshold ultrasound) vaikutuksista myofaskiaaliseen kipuoireyhtymään. (Aridici R, Yetisgin A, Boyaci A, Tutoglu A, Bozdogan E, Sen Dokumaci D, Kilicaslan N, Boyaci N. 2016)

Trapezius-lihasten dry needling-käsittely niskakipuisille toimistotyöläisille: Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. (Cerezo-Téllez E, Lacomba MT, Fuentes-Gallardo I, Mayoral Del Moral O, Rodrigo-Medina B, Gutiérrez Ortega C. 2016)

Dry needling-käsittely potilailla, joilla plantaarifaskiitista johtuva kantapääkipu: Yksöissokkoutettu satunnaistettu tutkimus. (Eftekharsadat B, Babaei-Ghazani A, Zeinolabedinzadeh V. 2016)