Tietosuojaselosteet

Rekisterinpitäjä

Tuomas Liikala

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Virtaintie 36
34800 Virrat
044 0735386

[email protected]

Rekisterin nimi

Hyvinvointiverstas Relevon yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

- Laki ja asetus tervyedenhuollon ammattihenkilöistä,

- laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

- terveydenhuoltolaki,

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja

- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisteriin liitetään Hyvinvointiverstas Relevon ajanvarausrekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetää asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa yös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin Ajas-potilasrekisterin palvelimelle rekisterin ylläpitäjän selaimen kautta. Potilasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Hyvinvointiverstas Relevon palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Manuaalista rekisteriä säilytetään Hyvinvointiverstas Relevon lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa.

Rekisteriseloste päivitetty 13.9.2020

Rekisterinpitäjä

Tuomas Liikala

Yhteystiedot

Virtaintie 36
34800 Virrat
044 0735386
[email protected]

Rekisterin nimi

Hyvinvointiverstas Relevon ajanvarausrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi.

Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset.

Rekisterin tiedot liitetään Hyvinvointiverstas Relevon asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Ajanvarausrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä käyntihistoria. Lisäksi sinne voidaan lisätä varaukseen liittyviä tietoja, joita voi olla mm. varauksen syy, varaukseen liittyviä tietoja ja asiakkaan kotiosoite.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetää asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Rekisteri yhdistetään Hyvinvointiverstas Relevon potilasrekisteriin.

Tiedot tallennetaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle joko asiakkaan selaimen tai rekisterin ylläpitäjän kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Hyvinvointiverstas Relevon palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Rekisteriseloste päivitetty 13.9.2020

Rekisterinpitäjä
Tuomas Liikala

Yhteystiedot
Virtaintie 36
34800 Virrat
044 0735386
[email protected]

Rekisterin nimi
Hyvinvointiverstas Relevon markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Markkinointirekisteriärekisteriä pidetään sähköpostimarkkinnoinnin toteuttamiseen.
Rekisterin tietojen avulla henkilölle voidaan lähettää ilmaista sisältöä sekä markkinointia.

Rekisterin tietosisältö
Markkinointirekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi ja sähköpostiosoite.

Tietolähteet
Tietolähteinä käytetää asiakkaan itse antamiaan tietoja. Markkinointiin pyydetään aina henkilön aktiivinen lupa joko asiakaskäynnin yhteydessä tai lomakkeen kautta Hyvinvointiverstas Relevon web-sivuilla.

Tietojen luovutus ja siirto
Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja markkinointirekisterissä ja hänellä on myös oikeus tarkastaa sieltä itseään koskevat tiedot. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä. Jokaisessa sänköpostiviestissä on Peruuta tilaus-painike, jonka jälkeen viestejä ei enään lähetetä. Jos tiedot halutaan poistaa lopullisesti, täytyy henkilön pyytää tietojen poistamista (uutiskirjesovelluksen palveluntarjoajan teknisistä syistä johtuva ominaisuus).

Tiedot tallennetaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle joko asiakkaan selaimen tai rekisterin ylläpitäjän kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Hyvinvointiverstas Relevon palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Rekisteriseloste päivitetty 13.9.2020

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voin tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaani tietoa esimerkiksi sivustollani vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat minulle myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujani. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Käytän sivustollnani kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics).

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Mainontaevästeet auttavat minua valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (yhden pikselin kokoinen kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro minulle tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä, joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.