Selkäkivun aiheuttajat: Alaselän liikekontrollin häiriöt

Tässä osassa on käsittelyssä alaselän liikekontrollin häiriöit. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa sitä, että henkilö ei pysty pitämään asentoa oikeanlaisena tai hahmottamaan selän asentoa liikkeen aikana.

Epäillään, että suuri osa alaselkäkivuista aiheutuu huonosta alaselän ja lantion seudun liikekontrollista ja niiden häiriöistä (O'Sullivan 2005). Tyypillisesti kiputilat liittyy tilanteeseen, jossa joudutaan pitämään selällä tietynlaista asentoa (seisominen, istuminen tai asennon muutokset). Huonontunut liikekontrolli voi olla lähtöisin vanhasta vammasta tai kiputilasta joiden myötä proprioseptiikka eli asentotuntojärjestelmä on häiriintynyt.

 

Vuonna 2005 julkaistussa tutkimuksessa O'Sullivan totesi, että 30% kaikista alaselkäkivuista johtuu liikekontrollin häiriöistä (movement control impairment). Vain n. 1% on vakavia, kuten murtumia, kasvaimia tai epämuodostumia.


Alaselän liikekontrollin häiriöitä voidaan testata tietynlaisilla liikkeillä. Liiketestien aikana testattavaa pyydetään esimerkiksi tekemään alaselälle luonnollinen kaari (eli lordoosi) ja pyydetään koukistamaan vartaloaan alas nii kuitenkin siten, ettei alaselän kaari muutu. Testi on positiivinen, jos testattavan alaselän asento selkeästi hajoaa liikkeen aikana. Joidenkin testien aikana testattava ei välttämättä edes havaitse selän asennon muutosta.

Liikekontrollin häiriöiden testipatteri koostuu kuudesta testiasennosta, jossa testataan rangan oikeanlaista toimintaa liikkeiden aikana. Jos testeistä vähintään kaksi on selvästi positiivista, voidaan todeta olevan huonontunut alaselän liikekontrollin häiriö.

ALASELÄN LIIKEKONTROLLIN HÄIRIÖN TESTIT

1. Waiters Bow / Tarjoilijan kumarrus

Kumarretaan eteenpäin lonkkanivelestä vähintään 50 asteen kulmaan ilman että alaselän asento muuttuu. Lannerangassa pitää pysyä alaselän luonnollinen kaari (lordoosi).

POSITIIVINEN TULOS: Alaselän luonnollinen asento hajoaa ja potilas ei saa pidettyä alaselän notkoa (lordoosia) vaan alaselkä pyöristyy (fleksoi) alle 50 asteen kulmassa.

2. Pelvic tilt / Lantion kippaus taakse

Pyritään kiertämään lantiokoria taakse jolloin alaselkä pyöristyy (fleksio). Rintarangan tulee pysyä neutraalissa asennossa.

POSITIIVINEN TESTI: Lantiota ei saada kierrettyä taakse, alaselän kaari lisääntyy (ekstensio) tai rintaranka tekee vastaliikkeenä koukistusta (fleksio).

3. One leg stance / Yhden jalan seisonta

Otetaan haara-asento, jossa jalat ovat 12cm päässä toisistaan. Siirrytään seisomaan yhden jalan varaan, mitataan navan siirtymisen etäisyys. Tehdään sama mittaus myös toiselle puolelle puolille. Tuloksen tulee olla symmetrinen.

POSITIIVINEN TESTI: Keskilinja siirtyy yli 10cm tai puoliero keskilinjan siirtymisellä on yli 2cm.

4. Sitting knee extension / Polven ojennus istuen

Ojennetaan polvea 50-70 astetta ilman, että aselän asento muuttuu.

POSITIIVINEN TESTI: Alaselkä pyöristyy (fleksio) eikä testattava huomaa sitä.

5.A Quadruped position – Konttausasento taaksepäin

Testattava on nelinkontin ja lonkka 90 asteen kulmassa. Testattava siirtää lantiotaan taaksepäin 120 asteen kulmaan ilman, että alaselän asento muuttuu (fleksoi)

POSITIIVINEN TESTI: Alaselkä pyöristyy (fleksoi) ennen 120 asteen kulmaa eikä testattava välttämättä huomaa sitä.

5.B Quadruped position – Konttausasento eteenpäin

Testattava on nelinkontin ja lonkka 90 asteen kulmassa. Testattava siirtää lantiotaan eteenpäin 60 asteen kulmaan ilman, että alaselän asento muuttuu (ekstensoi).

POSITIIVINEN TESTI: Alaselkään tulee suurentunut notko (ekstensoi = hyperlordoosi) ennen 60 asteen.

6. Prone lying active knee flexion - Polven koukistus päinmakuulla

Testattava on päinmakuulla. Polvea koukistetaan vähintään 90 asteen kulmaan ilman, että lantio ja alaselkä kiertyy (rotatoi) tai alaselän asento muuttuu (ekstensoi).

POSITIIVINEN TESTI: Lantioon ja alaselkään tulee kiertoa (rotaatio) tai alaselän kaari lisääntyy (ekstensio = hyperlordoosi).

Kontrollia voidaan parantaa harjoittelemalla liikekaavan mukaisia testejä. Testiliikkeitä voi siis käyttää harjoitteina.

 

OMAT HUOMIONI

Testipatteriin on kuulunut alun perin kymmenen liikettä, jotka ovat myöhemmin pienennetty luotettavuuden osalta (Luomajoki, 2010) kuuteen liikkeeseen. Ensimmäisenä liikkeenä käytetty Waiters bow / Tarjoilijan kumarrus saattaa silti olla kyseenalainen. Eräät asiantuntijat ovat sitä mieltä, että alaselän pyöristyminen (koukistus / fleksio) tulisi syntyä jo heti liikkeen alkuvaiheessa, jotta testi olisi positiivinen. Koukistus on alaselälle kuitenkin normaali liike kyseisen taivutusliikkeen aikana.

Testien käyttäminen tulisi aina liittää jokaisen yksilön tilanteeseen. Selkää tulee käyttää aktiivisesti sitä liikaa varomatta. Liiallisella selän varomisella on aina suuremmat haitat. Jos selkää ei käytä, sen lihaskuntoa ja liikkuvuutta ei keho ylläpidä. Siitä on aina enemmän haittaa kuin hyötyä.

Scroll to top