Rangan mobilisaatio

Kun puhutaan mobilisaatiosta, tarkoitetaan sillä erilaisia liikehoitotekniikoita. Mobilisaatiota käytetään nivelten liikkuvuuden lisäämiseen, jolla pyritään saavuttamaan nivelelle sille ominainen liikelaajuus. Tekniikassa tehdään toistuvaa liikettä nivelelle ja siihen liitetään usein nivelen osan tukeminen tai lukitseminen eli fiksaatio, jolloin saadaan kohdistettua liike tarkkaan halutulle alueelle. Liikkuvuutta voi ja kannattaa itsekin kehittää erilaisilla liikkuvuusharjoitteilla sekä laajan liikelaajuuden voimaharjoitteilla. Mobilisaatio eroaa manipulaatiosta siten, että mobilisaatio on toistuva liike kun taas manipulaatio on nopea impulssimainen tapahtuma, joka tapahtuu yli normaalin liikelaajuuden.

Selkäranka koostuu viidestä osasta; kaularangasta, rintarangasta, lannerangasta, ristiluusta ja häntäluusta. Kaula-, rinta- ja lannerangan nikamien välillä tapahtuva liike mahdollistaa erittäin moniulotteisen liikkuvuuden. Liikesuuntia ovat koukistus (vartalon vienti kohti lattiaa), ojennus (selän vienti taaksepäin), sivutaivutus, kierto ja näiden yhdistelmäliikkeet. Selkärangassa on 7 kaulanikamaa, 12 rintanikamaa ja 5 lannenikamaa. Yksinkertaistettuna rintaranka on se rangan alue, jossa on kylkiluut ovat. Kylkiluut niveltyvät omilla nivelillään selkärankaan. Kaularanka on rintarangan yläpuolella ja lanneranka alapuolella oleva osa. Rangan alaosassa oleva ristiluu niveltyy suoliluuhun, joka siirtää painon ylävartalosta alaraajoihin. Tätä niveltymää kutsutaan SI-niveleksi.

Liikettä tapahtuu siis jokaisessa rangan nivelessä sekä SI-nivelessä.

Selkärangan osat

Kuvan lähde: Freepik

OJENNUS-KOUKISTUS

KIERTO

SIVUTAIVUTUS

Taulukoiden lähde: Tampereen urheiluhierojakoulun oppimateriaali

Kaavioissa ranka on jaettu kolmeen rangan alueeseen. Numerointi tarkoittaa kyseisen alueen nikamatasoa.

C = Kaularanka

Th = Rintaranka

L = Lanneranka

Esimerkkinä C7 nikamataso (kaularangan seitsemäs nikama) on yläselässä oleva korkein kyhmy, lapaluiden alareuna on Th7 (rintarangan seitsemäs nikama) tasalla ja L5 (lannerangan viides nikama) on syvin kuoppa ennen ristiluuta. C0 kuvaa alla takaraivoluuta eli kalloa.
Kaavioista on hyvin nähtävissä, että suurin liike tapahtuu jokaiseen liikesuuntaan kaularangassa. Yksinkertaistettuna pään liike on siis kaikkein suurinta. Keskiselässä eli rintarangassa tapahtuu kiertoa, vain hieman sivutaivutusta muttei juurikaan ojennusta tai koukistusta. Alaselässä eli annerangassa taas sivutaivutusta, ojennusta ja koukistusta muttei juurikaan kiertoa.

Mihin mobilisaatiotekniikoita sitten käytännössä käytetään?

Hyvin tyypillisiä syitä ovat pistemäinen kipu selkeässä kohdassa rankaa, hengitysvaikeudet ja -ahdistukset, pistokset rintakehän etupuolella, rangan tai SI-nivelen liikkuvuuden häiriöt tai liikerajoitteet ja fasettilukot.

RANGAN MOBILISAATIOTEKNIIKOITA

RINTARANGAN MOBILISAATIO

RINTARANGAN MOBILISAATIO SELINMAKUULLA

RINTARANGAN ALAOSAN MOBILISAATIO

KYLKILUU-POIKKIHAARAKENIVELEN MOBILISAATIO

LANNERANGAN MOBILISAATIO OJENNUKSEEN

LANNERANGAN MOBILISAATIO KIERTOON

LANNERANGAN MOBILISAATIO SIVUTAIVUTUKSEEN

SI-NIVELEN (RISTILUU-SUOLILUUNIVEL) MOBILISAATIO

Scroll to top