Selkäkivun aiheuttajat: Osa II – Lonkankoukistaja

Kirjoitin aiemmin yhdestä selkäkivun aiheuttajasta, nelikulmaisesta lannelihaksesta ja tällä kertaa sitä seuraa toinen selän asentoon – samalla selkäkipuihin vaikuttava lonkankoukistaja. Lonkankoukistajan nimitystä käytetään kaikista lihaksista jotka liikuttavat polvea kohti rintakehää. Tällä kertaa käsittelen kuitenkin lonkankoukistajaa nimeltään mm. iliopsoas. Lihas ei varsinaisesti ole vahvimpia lonkankoukistajia, mutta se on tärkeä alaselän eli asennon ylläpitäjä ja tukija. Tästä syystä sillä on tärkeä rooli alaselälle.

Lihas koostuu kahdesta tai kolmesta lihaksesta riippuen yksilöstä. Iliopsoas lähtee alaselästä rangan sivusta, suoliluun sisäpinnalta ja kiinnittyy reisiluun sisäsyrjään lähellä nivusia.

ILIOPSOAS – LONKANKOUKISTAJA

iliopsoas_anatomia

Edestä kuvattu iliopsoas, joka koostuu kolmesta lihaksesta (m. psoas major, m. iliacus ja osalla m. psoas minor).

Kuvassa näkyy myös aiemmin kirjoittamastani artikkelista tuttu nelikulmainen lannelihas.

Lihaksen tehtäviin kuuluu nimensä mukaisesti lonkann koukistus eli polven vienti kohti rintakehää. Se ei ole tässä kuitenkaan kovin vahva lihas verrattuna lajitovereihinsa. Lonkan koukistuksen lisäksi se kiertää lonkkaniveltä ulkokiertoon (seistessä varpaat osoittaa ulospäin), nostaa makuuasennossa ylävartaloa ylös kuten istumaannousussa, mutta tärkeimpänä asiana se kuitenkin tukee selän ja lantion asentoa.

Lihas on aktiivinen lähes kaikissa toiminnoissa: asentoa ylläpitävissä tehtävissä ja lonkkaa koukistavissa lajeissa kuten juoksussa, jääkiekossa, pyöräillessä tai ratsastuksessa sekä vaikkapa rappusia noustessa. Lonkan koukistajina vahvempia lihaksia ovat kuitenkin etureiden suora reisilihas tai TFL (reiden peitinkalvon jännittäjälihas). Lonkankoukistajan toimintahäiriöt vaikuttaa kuitenkin selän toiminnallisuuteen ja asentoihin, koska sen tärkein tehtävä on tukea lannerankaa. Tyypillisesti lonkankoukistajat eivät ole kireitä vaan useimmiten ne ovat heikot, riippumatta ovatko ne lyhentyneessä tai pidentyneessä tilassa. Lonkankoukistaja voivat olla osallisena myös jalkojen toiminnalliseen pituuseroihin  ja lantion asennon muutoksiin. Lonkankoukistajia tulisi siis harjoitella.

Lonkankoukistajan aiheuttaessa kipua, heijastaa se kipua lannerankaan sekä reiden etuosan yläosaan nivusen tasalle, samalle puolelle missä lihas on. Kipua voi ilmetä levossa tai liikkeessä. Nivusen alueen kivuissa pitää huomioida myös lonkkanivelen vaivat ja lähentäjälihakset.

iliopsoas pain

Iliopsoaksen aiheuttama kipualue selässä ja nivusessa

Staattinen venyttely saattaa olla ensiapu lonkankoukistajien kiputiloihin, mutta se ei useimmiten ole kovinkaan pitkäaikainen apu. Dynaamisella liikkeillä ja harjoitteilla voidaan aktivoida  lonkankoukistajia kunhan harjoittelua tehdään säännöllisesti. Vatsalihasten ja pakaralihasten harjoittelu kannattaa ottaa mukaan lonkankoukistajien lisäksi. Iliopsoaksen manuaalisella käsittelyllä, kuten mobilisoinnilla tai hieronnalla voidaan myös aktivoida lihasta, jolloin harjoittelustakin tulee helpompaa. Käsitellessä lihasta vatsanpeitteiden läpi täytyy huomioida vatsa-aortta, mahdollinen aneyrusma sekä nivusissa reisivaltimon sijainti. Tässä palpaatio- eli tunnustelutaidot tulevat tärkeään rooliin. Myös suoliluun päältä voidaan vaikuttaa lihakseen erittäin tehokkaasti.

Scroll to top