5 myyttiä venyttelystä

Äänessä: Tuomas

Kuuntele muualla

Sisältö:

Pohdintaa staattisesta venyttelystä ja sen todellisista vaikutuksista tutkimusnäyttöön perustuen.

  • 5 yleistä uskomusta venyttelystä, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa
  • Miksi pitkiä staattista venyttelyä ei kannata tehdä ennen urheilusuoritusta?
  • Mikä ero on liikkuvuudella ja joustavuudella?
  • Voisiko aikaa käyttää tehokkaammin?
  • Miksi staattinen venyttely on niin yleistä?

Muistiinpanot:

Viivästynyt lihasarkuus: DOMS

Vaihtoehtoinen venyttelyrutiini: Dynaaminen venyttelyrutiini

Ohjeita venytysliikkeiden oikeaoppiseen suorittamiseen: Venyttelyopas

Scroll to top