Niskakipu ja niskan lihaksien kunto

Yksi niskakivun aiheuttajista on huono kestävyys niskan syvissä koukistajalihaksissa. Syvien lihasten pääasiallinen tehtävä on tukea kaularangan asentoa ylläpitävästi, joten niiden pitäisi olla hommissaan melko kestäviä. Jos ne eivät kykene ylläpitämään oikeata asentoa, joutuvat luurankolihakset eli pinnalliset – liikettä tekevät lihakset ottamaan niiden roolia. Pinnalliset lihakset ovat pääasiallisemmin voimaa tuottavia lihaksia, joilla taas kestävyysominaisuudet ei ole parasta luokkaa. Ne siis väsyvät nopeasti ja niskalla ei tällöin ole riittävää tukea.

Niskan syvien koukistajalihasten kestävyystestinä käytetään seuraavanlaista menetelmää:

  1. Asetutaan makaamaan selin esim. hoitopöydälle
  2. Koukistetaan niskaa siten, että pää irtoaa 2,5cm tasaisesta tuesta. Terapeutti varmistaa (tukematta) pään asentoa kädellään.Niskan syvien koukistajalihasten testi
  3. Pyritään pitämään päätä kyseisessä asennossa mahdollisimman pitkään. Asennon ylläpidosta otetaan aikaa sekuntikellolla.

Asennossa on huomioitava seuraavat asiat

  • Pään asento ei saa muuttua alkuasennosta
  • Pinnalliset lihakset eivät saa aktivoitua selkeästi liikaa. Näitä ovat mm. päännyökkääjälihas (sternocleidomastoideus) ja platysma

Testi ja aika keskeytetään seuraavissa tilanteissa:

  • Pään pitäminen kyseisessä asennossa aiheuttaa voimakkaan tärinän
  • Testattava ei jaksa pitää asentoa yllä (pää putoaa lähtötasoa alemmas tai sitä joudutaan nostaan ylemmäs asennon ylläpitämiseksi)
  • Kaulan pinnalliset lihakset, kuten päännyökkääjälihas tai platysma aktivoituvat silminnähden liikaa
  • Riittävä aika testissä täyttyy

Riittävä niskan syvien koukistajalihasten kestävyys:

Miehillä: n. 39 sekuntia

Naisilla: n. 29 sekuntia

Selvästi lyhyempi aika viittaa huonoihin niskan syvien koukistajalihaksien kestävyyteen, jolloin niitä tulisi harjoitella. Heikot syvät lihakset näkyvät usein myös eteenpäin työntyneenä päänä ja vahvoina päännyökkääjälihaksina.

Lähteet:
The deep neck flexor endurance test: normative data scores in healthy adults. Domenech MA ym. 2011
Reliability of a measurement of neck flexor muscle endurance. Harris KD ym. 2005

Haluaisitko tietoa hyvinvointiin ja
hierontaan liittyvissä asioissa?
Liity uutiskirjeen saajaksi!
Scroll to top