Relevo PODCAST #3 – Ammattina ortopedinen osteopaatti

Mukana: Tuomas | Riku

Kuuntele muualla

Muistiinpanot:

Biomedikaalinen = biologisiin tekijöihin keskittyvä lähestymistapa
Epäspesifi syy = syy joka ei ole tarkkaan tiedossa
Epidemiologia = vaivojen esiintyvyyttä suhteessa niiden riskitekijöihin tutkiva lääketieteen ala
Etiologia = sairauksien tai kipujen syitä tutkiva lääketieteen ala
Fysiologia = ihmisen toimintaa ja mekanismeja käsittelevä
Gluteaalinen tendinopatia = pakaran jännealueen kiputila
Interventio = toimenpide
Kausaalinen tekijä = syy-seuraussuhteen syytekijä
Kivun modulointi = kivun muuntelu
Manipulaatiohoito = nopealiikkeinen nivelkäsittely
Nocebo = hoidon tai toimenpiteen aiheuttama negatiivinen lumevaikutus
Nosiseptio = kudosperäinen kipuaistimus
Onkologi = syöpäsäirauksiin erikoistunut lääkäri
Patofysiologia = sairasta elimistöä ja sen aiheuttavia syitä tutkiva tieteenala
Red flag = varoitusmerkit tai asiat jotka viittaavat johonkin vakavaan aiheuttajaan
Radiologia = kuvantamismenetelmiin perustuva lääkeetieteen ala
Sagittaalikuva = kuva jossa keho on halkaistu oikeaan ja vasempaan osaan, kuva sivusta

Scroll to top